จับมือ

posted on 04 Aug 2013 15:20 by white-hibiscus
 

ไม่สำคัญ กับที่...ผ่านมา

ไม่สำคัญ ..วันหน้า จะเดิน..ไปไหน

แค่เธอ...จับมือฉัน เดิน...กันไป

ยากลำบาก...แค่ไหน ไปด้วยกัน

 

ห่างไกล...แค่ไหน น้ะ...เป้าหมาย

เหน็ดเหนื่อย....ล้ากาย จะไม่หวั่น

ไปไหน...ไหน จะไปด้วยกัน

แค่เธอจับมือฉัน...อย่าปล่อยมือ

 


Mr. Chaba...